Новости

Під час відкриття нового навчального центру виступили учені, освітяни та представники бізнесу. Академік НАН України, директор інституту гідромеханіки НАН України В.Т. Грінченко вказав, що це є найпередовіші технології теплозабезпечення будівель у світі, відмітив, що даний центр дасть можливість підготовити велику кількість фахівців у даній сфері, суттєво підвищить культуру виробництва. Член-кореспондент Академії НАН України, професор Нікіфорович Є.І. відмітив, що цей центр, який одночасно є і спільною українсько-шведською науково-дослідною лабораторією «Енергетичні технології сталого розвитку суспільства», єдина установа в Україні, яка, на основі передового світового досвіду, займається питаннями проектування, експлуатації та дослідження теплонасосних технологій. Декан теплоенергетичного факультету НТУУ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор Письменний Є.М. сказав, що навчальний центр такого типу дозволить студентам енергетичних спеціальностей на практиці закріпити теоретичні знання з передових технологій теплозабезпечення населених пунктів, а також дасть змогу аспірантам та докторантам проводити наукові дослідження в напрямку особливостей використання теплових насосів в умовах України. Генеральний директор СП «Укрінтерм» Мороз П.М. вказав про те, що сьогодні технології розвиваються та змінюються дуже швидко, і для успішного бізнесу необхідно вміти адаптуватися до цих змін, переймати досвід, а також підвищувати кваліфікацію своїх фахівців та налагоджувати власне виробництво, що дозволить створити власну базу зі створення та розвитку подібних технологій в Україні та успішно вирішувати проблеми енергетичної безпеки держави.